Toelichting

--

Kwaliteit

De bestaande subsidies zijn nog gebaseerd op afspraken van vóór de fusie. In sommige gevallen zijn de verschillen in de hoogte van de subsidie tussen vergelijkbare organisaties groot. Verenigingen in Bussum hebben bijvoorbeeld een symbolische huur en ontvangen een jaarlijkse veldvergoeding. Na het aannemen van het raadsvoorstel voor de harmonisatie van beheer, onderhoud en tariefstelling buitensport volgt implementatie en nadere uitwerking van nieuwe (subsidie)afspraken.