Toelichting

--

Kwaliteit

Boa's treden qua handhaving  op verschillende wijzen op. Dit is afhankelijk van de situatie. Met betrekking tot verkeersoverlast wordt op eenaantal overtredingen een zero-tolerance beleid toegepast. Hier wordt direct een bekeuring uitgeschreven. Bij andere overtredingen of constateringen vindt eerst een waarschuwing plaats en pas bij recidive een proces verbaal. Bij handhaving van de Noodverordening COVID-19 en later de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt primair gewaarschuwd en bij herhaling direct gesanctioneerd.  Er zijn in 2020 51 boetes uitgeschreven en 324 officiële waarschuwingen gegeven in het kader van de corona maatregelen.