Toelichting

--

Kwaliteit

Half 2020 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd beschikbaar gekomen. De algemene  conclusie is dat de nieuwe cijfers verbeteringen tonen in de leefstijl van jongeren: er wordt minder alcohol gedronken en minder gerookt. Een traject dat we in samenwerking met de GGD en vele andere partijen zijn aangegaan. We willen deze trend vasthouden én verbeteren. De jeugd blijft dan ook een belangrijke doelgroep voor preventie. In het najaar 2020 is de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd door de GGD. Samen met de resultaten uit de Jeugdmonitor vormt dit input voor ons nieuwe gezondheidsbeleid dat we in 2021 aan de gemeenteraad willen aanbieden.