Toelichting

--

Kwaliteit

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 mei 2020. Tot en met 2 augustus 2020 kon tegen de vaststelling beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hiervan is gebruik gemaakt. De omgevingsvergunning is ingediend eind 2020, de verlening is in voorbereiding. De verwachting is 1 juli 2021 het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 40 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt. Dit is nog wel afhankelijk van de agendering bij de Raad van State.