Toelichting

--

Kwaliteit

Door bovengenoemde vertraging zijn ook de vervolgstappen vertraagd. Bij het op orde brengen van de data is wel al laaghangend fruit meegenomen. Dat wil zeggen, als er met doorbelasting van
kosten iets duidelijk niet goed ging, is dat in enkele gevallen gecorrigeerd.