Toelichting

--

Kwaliteit

Er is nog niet gestart met het opstellen van een subsidieverordening "Financiële Stimulans Klimaatadaptatie" waarmee particulieren een bijdrage ontvangen voor een klimaatbestendige inrichting.