Toelichting

--

Kwaliteit

Wij hebben ervoor gezorgd dat Veilig Thuis ook tijdens de lockdown laagdrempelig bereikbaar bleef. Veilig Thuis heeft daarvoor de chatfunctie ingevoerd. Want bellen kan lastig zijn als mensen meer met elkaar thuis zijn. De chatfunctie biedt dan een extra mogelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis.
Ook is vanwege de lockdown de landelijke methodiek masker 19 ingevoerd. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen hulp vragen door het codewoord 'masker 19' te gebruiken bij de apothekersbalie. Dan brengt de apotheker hem of haar in contact met Veilig Thuis.
Ook via de extra pagina’s in de huis-aan-huisbladen ‘Zorg voor elkaar’ zijn slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling extra geïnformeerd in de lockdownperiode over hoe ze voor advies en hulp contact met Veilig Thuis kunnen opnemen.