Toelichting

--

Kwaliteit

Voor de duur van drie jaar werkt een Jongerenconsulent outreachend vanuit het team Maatschappelijke Zorg. Deze consulent richt zich op kwetsbare jongeren die afglijden in de maatschappij. Het doel is de jongeren terug naar school te laten gaan, aansluiting te vinden in hun gezin en weg te blijven van negatieve invloeden.