Toelichting

--

Kwaliteit

De MJOP's met daarin geïntegreerd mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zijn opgesteld voor de gebouwen. Ze worden samen met de andere beheerplannen voor de andere assets op een later tijdstip aan de raad voorgelegd, om zo een integraal financieel beleid op de kapitaalgoederen te ontwikkelen.