Toelichting

--

Kwaliteit

  • Betreffende inwoners van Gooise Meren kunnen gebruik maken van de starterslening voor de aankoop van hun eerste woning.
  • Voor de nieuwbouw van centrum Keverdijk worden met de betreffende corporatie afspraken gemaakt over de 1e toewijzing van de sociale huurwoningen aan inwoners van Gooise Meren om de doorstroming te stimuleren.
  • In het begin van 2020 zijn productieafspraken gemaakt, als onderdeel van de prestatieafspraken met de corporaties. Eind 2020 is dat ook met de laatste corporatie gelukt. Daarmee is er ruimte ontstaan voor het maken van afspraken over liberalisatie ten behoeve van middenhuur en toewijzing sociale koopproducten. In de productieafspraken die we nog met de laatste corporatie aan het maken zijn, is dit laatste punt al meegenomen.