Toelichting

--

Kwaliteit

De vereniging Vrienden van het Spiegel heeft in 2020 deze samenwerking opgezocht en hiervoor een overeenkomst ondertekend. Zij zijn meegenomen in de doorontwikkeling die we willen maken met de wijkplatforms waarbij na vaststelling van het beleidskader bewonersplatforms, aanvragen van de platforms voor geldelijke ondersteuning via de Algemene subsidieverordening (ASV) zullen verlopen.