Toelichting

--

Kwaliteit

Wij hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende doelgroepen. De signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn wekelijks besproken in het overleg van het team maatschappelijke zorg (TMZ) van de gemeente. In dit overleg zijn de casussen gezamenlijk met OOV en TMZ beoordeeld en waar nodig monodisciplinair of integraal opgepakt. 

Er zijn 15 casussen overgedragen vanuit 2019, 22 casussen aangemeld in 2020, 1 casus overgedragen naar het Zorg- en Veiligheidshuis, 13 casussen afgeboekt en 23 casussen overgedragen naar 2021.