Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn de bestaande centrummanagement overleggen in Bussum en Muiden gecontinueerd. Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder overleggen geweest dan dat oorspronkelijk de planning was, maar ook naast deze overleggen is er steeds goed contact geweest met de CMO-partners.