Toelichting

--

Kwaliteit

De samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) is regionaal verbeterd en versterkt. In verband met de coronacrisis is er eind 2020 een regionaal mobiliteitscentrum opgezet, dat door de crisis getroffen ondernemers helpt bij het vinden van ander werk. De dienstverlening met betrekking tot de inkomensondersteuning voor ondernemers (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)) werd gedaan via het regionale loket van de gemeente Hilversum. In 2020 hebben ruim 1500 ondernemers in Gooise Meren een Tozo-uitkering ontvangen.