Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn er door de huidige crisis geen fysieke bondgenotenoverleggen geweest, ondanks dat zijn er het afgelopen jaar op diverse manieren contacten geweest met partners van de verschillende (strategische bondgenoten) overleggen. Op momenten zoals deze wordt ervaren hoeveel meerwaarde het heeft om al vooraf met elkaar de verbinding op te zoeken. Men weet elkaar snel te vinden en dat biedt steun, verbondenheid en samenwerking.