Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn er maandelijks regionale ketenoverleggen geweest waarbij informatie goed gedeeld is. Ook de effecten van de crisis zijn hierin meegenomen.