Toelichting

--

Kwaliteit

In het vierde kwartaal van 2020 is uw raad gevraagd een startkrediet te voteren voor de voorbereidende werkzaamheden tot behoud en ontwikkeling van de Vonk. Eind 2020 is opdracht verleend aan Aveco de Bondt om de benodigde onderzoeken uit te voeren. De onderzoeken vinden begin 2021 plaats.