Toelichting

--

Kwaliteit

Alle ontwikkelingen in het centrum in samenhang bekeken leidt tot de conclusie dat het niet verstandig is de ontwikkeling van de Veldweg locatie op korte termijn ter hand te nemen. De capaciteit van de Veldweg als parkeerterrein zal nodig zijn wanneer ervoor wordt gekozen de Olmengarage te herontwikkelen. Herontwikkeling van de Olmengarage betekent immers dat de parkeercapaciteit van deze garage voor een langere periode niet of beperkt beschikbaar zal zijn. Zodra zicht is op concrete plannen en bijpassende planning voor de ontwikkeling van de Olmengarage, wordt uw raad gevraagd een startkrediet te voteren om wel alle voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten.