Toelichting

--

Kwaliteit

De pilot is uitgevoerd in 2020 in samenwerking met de organisatie WeHelpen, Stichting MEE en zorgaanbieders. Vanwege de coronamaatregelen heeft de ondersteuning van mantelzorgers meer op afstand plaatsgevonden. De focus op Niet Aangeboren Hersenletsel NAH en dementie is losgelaten, zodat ook de andere mantelzorgers gebruik konden maken van de ondersteuning. De pilot wordt begin 2021 geëvalueerd.