Toelichting

--

Kwaliteit

De uitgaven voor de Krijgsman zijn naar verwachting conform de budgetramingen voor 2020. De inkomsten uit leges voor 2020 zijn voldoende toereikend voor de dekking van de kosten, die de organisatie hiervoor maakt. De raming van de inkomsten is onderhevig aan schommelingen op jaarbasis en afhankelijk van de datum indiening door de ontwikkelaars en bouwers binnen de Krijgsman. Dit kan betekenen dat er per jaar de mogelijkheid bestaat dat er een onderschrijding dan wel overschrijding van de kosten ontstaat. Over meerdere jaren berekend zijn inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht.