Toelichting

--

Kwaliteit

Er is een analyse gemaakt van de mogelijke opgaven in wijken als opmaat voor wijkagenda's en de keuze voor de wijken, waar we die agenda's als eerste gaan opstellen. Wij voelden de noodzaak om ons meer te buigen over wat een wijkagenda beoogt, hoe een wijkagenda andere processen raakt en welke stappen er gezet moeten worden. In 2020 hebben wij ons over deze vragen gebogen. Deze voorbereiding helpt ons bij de daadwerkelijke uitvoering.