Toelichting

--

Kwaliteit

De Gebiedsvisie en het Centrumplan worden uitgewerkt in een gebiedsgericht programma, een uitvoeringsplan. Het gebiedsgericht programma is gebaseerd op de ambities uit de Gebiedsvisie en de uitgangspunten uit het Kaderplan voor het verkeer in het centrum van Bussum. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en gebruikers van het centrum is in 2020 gewerkt aan het uitvoeringsplan. Dit wordt in 2021 ter besluitvorming voorgelegd.