Toelichting

--

Kwaliteit

Op basis van de opbrengsten uit de participatie is het ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis eind april 2020 door het college vastgesteld. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Met een loopzone en bomenrij vanaf de Nieuwe Raadhuisstraat zorgt de nieuwe inrichting voor een toegankelijker en groenere entree van het gemeentehuis. De onbenutte zones rond het gemeentehuis worden ingericht en bruikbaar gemaakt. De overkapping en hellingbaan bij de huidige nooduitgang verdwijnt en de verdiepte goot langs het gemeentehuis wordt ingericht als groene verblijfsruimte. Op basis van de participatie komt er op deze locatie een JOP (Jongerenontmoetingsplaats). Rond het gemeentehuis wordt een loopstrook aangelegd en ook de zone bij de waterpartij aan de noordzijde van het gemeentehuis wordt toegankelijk gemaakt. Op die locatie komt een vlonder en een fontein. De poffertjeskraam wordt verplaatst naar het verlaagde deel van het voorplein, in de hoek bij de rotonde Brinklaan.

In april 2021 starten de werkzaamheden aan de Landstraatzijde met de realisatie van een buitensport-klimrek (Calisthenics). Vervolgens worden de werkzaamheden aan het voorplein uitgevoerd. De aanleg van de steiger aan de noordzijde volgt in de zomer van 2021 waarna tot slot in het najaar van 2021 de beplanting wordt aangebracht. Tot slot verplaatsen we de locatie voor de poffertjeskraam naar het voorplein bij de rotonde. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het beperken van hinder voor bezoekers van het gemeentehuis. Ook wordt rekening gehouden met eventuele evenementen zoals de kermis en de ijsbaan.