Toelichting

--

Kwaliteit

Na vaststelling van de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad in 2019 zijn de projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo heeft de sporthal in 2020 een aanbestedingstraject doorlopen en is het ontwerp bekend. Begin september 2020 zijn 2 kunstgras hockeyvelden opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwe entree voor de sport vanaf de nieuwe Maxisweg is aangelegd evenals het parkeren voor de sport. De oude Maxisweg kan nu gesloopt worden en wordt groen ingevuld als onderdeel en aansluitend aan de zogenaamde Waterlandtak. In 2020 is gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De ontwerpstukken hiervoor hebben het einde van het jaar ter inzage gelegen. Daarnaast is gewerkt aan een uitvraag voor de woningbouw en de verwachting is deze in het voorjaar van 2021 op de markt te zetten.