Toelichting

--

Kwaliteit

In november 2020 is het bestemmingsplan Muiden Zuidwest vastgesteld door de raad. Hiermee wordt de nieuwe brandweerkazerne op de locatie naast parkeerplaats P1 mogelijk gemaakt. Momenteel wordt de beroepsperiode nog doorlopen. In de 2e helft van 2020 is een schetsontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne gemaakt. De Veiligheidsregio is nauw betrokken. In 2021 vindt op basis van de plannen besluitvorming plaats over het krediet en wordt een avond gehouden voor inwoners waarbij het ontwerp in samenhang met haar omgeving wordt besproken. De verwachting is na de zomer te starten met de bouw.