Toelichting

--

Kwaliteit

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is in juni 2020 door de raad vastgesteld. Hierna is gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is om in eerste kwartaal 2021 deze documenten ter inzage te leggen. Na de vaststelling van het SPvE is parallel gestart met het opstellen van de anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.