Toelichting

--

Kwaliteit

  • Sinds 1 januari 2020 kunnen inwoners van Gooise Meren bij de gemeente terecht voor een Duurzaamheidslening. Deze lening maakt het voor inwoners mogelijk om tegen een gunstig rentetarief geld te lenen voor de verduurzaming van de woning. In 2020 zijn 59 aanvragen voor een lening goedgekeurd. 57 aanvragen betroffen een lening voor installatie zonnepanelen en 2 aanvragen gingen over isolatie.
  • Met de woningcorporaties is afgesproken dat hun woningen in 2021 gemiddeld label B (energie-index 1,2-1,4) zullen hebben.
  • Met woningcorporaties is afgesproken dat de gemeente in 2021 een warmtevisie opstelt en hierbij woningcorporaties en hun huurdersorganisaties betrekt. Als zij dat willen. Ook betrekt de gemeente woningcorporaties bij uitvoeringsplannen op wijkniveau.
  • Met de huurdersorganisaties heeft de gemeente afgesproken dat zij hun achterban van huurders ondersteunen bij bewustwording over de relatie tussen woonlasten en energielasten. Onderzocht wordt om hiervoor energiecoaches in te zetten.