Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 hebben de lokale overleggen structureel en regelmatig plaats gevonden. In 2020 vonden er 55 overleggen plaats (11 x overleg Bussum-Zuid, 11 x Bussum Noord, 22 x Naarden en 11 x Muiden/Muiderberg). Er zijn de afgelopen tijd meer partners aangesloten, waardoor het integrale beeld wordt versterkt. De frequentie waarmee en locatie waar de lokale overleggen plaatsvinden zijn flexibeler geworden. Zo past het lokaal overleg beter bij de meest actuele zaken in de wijken/kernen. 

In Muiden en Bussum centrum is in 2020, samen met verschillende stakeholders (waaronder Stadsraad Muiden en Centrummanagement Bussum) gestart met een eerste aanzet voor de wijkagenda. In Bussum centrum is deze wijkagenda gebaseerd op de ambities uit de 'Gebiedsvisie voor het centrum Bussum', in Muiden ligt de basis onder andere in de opbrengst van de 'Kompas-avonden'. In deze wijkagenda worden de projecten van de gemeente en de wijkinitiatieven opgenomen. Voor het programma biodiversiteit heeft in 2020 een startbijeenkomst plaatsgevonden. Dit programma heeft het doel om de biodiversiteit in het stedelijk en landschappelijk gebied te versterken. Naast de grotere beheerpartijen als Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten, waren ook meer lokale partijen aanwezig: Samen Sneller Duurzaam, Altijd werkplaats, Groen Muiderberg en Vereniging Naarderbos.