Toelichting

--

Kwaliteit

Om een goede uitgangspositie te hebben voor de implementatie van de Omgevingswet in 2022, hebben we in 2020 gezorgd dat onze basis op orde is. De vigerende bestemmingsplannen in Gooise Meren zijn digitaal goed raadpleegbaar, waarbij voorschriften, plankaart en toelichting volledig op elkaar afgestemd zijn en inzichtelijk is wat er mag op een locatie.