Toelichting

--

Kwaliteit

In het jaar 2020 is gewerkt aan onderlinge afstemming tussen de direct betrokken fusiepartners, Gooise Meren, Hilversum en Huizen. In de loop van 2021 bieden wij een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.