Toelichting

--

Kwaliteit

Als gevolg van het faillissement van de aannemer in juli 2019 heeft het project lange tijd stil gelegen. Inmiddels zijn alle woningen alsnog opgeleverd en is de openbare ruimte ingericht en overgedragen aan de gemeente. Er wordt aanvullend € 200.000 ingezet voor de realisatie van kunstwerken (hekwerken) in het project. De kosten hiervan worden gedekt uit een hiervoor toegewezen ISV-subsidie.