Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben onze kunstcollectie geïnventariseerd en laten taxeren. Er is een nieuw depot in het gemeentehuis waar alle kunst is ondergebracht. In het gemeentehuis wordt onze kunst ook tentoongesteld. Er ligt een voorstel voor een kerncollectie. Deze moet worden vastgesteld, waarna het restant kan worden afgestoten. Hiermee kan in 2021 worden aangevangen. Een groot deel is afkomstig uit de BKR regeling en moet aangeboden worden aan de kunstenaar. We proberen de kunst budgetneutraal af te stoten en eventuele opbrengsten te gebruiken voor restauratie van de kerncollectie.