Toelichting

--

Kwaliteit

Het afkoppelbeleid is gevolgd. Waar de aanleg van gescheiden riolering en/of afkoppelen mogelijk was, is afgekoppeld.