Toelichting

--

Kwaliteit

De actualisatie van gemeentelijke monumenten in Bussum was in 2020 grotendeels afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2021 voltooid. In 2021 en 2022 gaan we verder met Muiderberg en Muiden. Samen met stakeholders onderzoeken we welke panden op de gemeentelijke monumentenlijst moeten komen. Een aantal tussentijds voordrachten voor een monumentenstatus door erfgoedverenigingen zijn in 2020 afgerond, waaronder de aanwijzing van de begraafplaats aan de Badlaan in Muiderberg en villa Het Mouwtje in Bussum. Voor andere aanvragen geldt dat door nader (cultuurhistorisch) onderzoek meer tijd nodig is voor de behandeling.