Toelichting

--

Kwaliteit

Het regionaal energieloket is gerealiseerd en inwoners en bedrijven worden op verschillende manieren gestimuleerd en ondersteund om maatregelen te nemen. Jaarlijks wordt de CO2 Footprint opgesteld van de gemeentelijke organisatie door de milieubarometer in te vullen. Regionaal is een traject opgestart om duurzame energie in te kopen, waarmee de CO2 uitstoot van de organisatie wordt verminderd.