Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met mantelzorgers, ondersteuners en zorgverleners over het ondersteuningsaanbod en de gewenste ondersteuning. De informatie wordt verwerkt tot een actieplan mantelzorg voor de komende vier jaar. Het actieplan zal in 2021 worden vastgesteld.