Toelichting

--

Kwaliteit

Het Actieplan Leefbaarheid is in 2020 opgesteld. Er zijn in 2020 de nodige voorbereidende stappen gezet om tot uitvoering van het actieplan te komen. Er ligt een uitvoerig plan om met wijkplannen aan de slag te gaan.
Op basis van  analyses van beschikbare gegevens hebben we inzicht in de opgaven van de wijken in Gooise Meren waarvoor we als eerste aan de slag willen gaan met wijkplannen.

Aan de thema's luchtkwaliteit, biomassa, geluidoverlast, zwerfvuil, parkeren, mobiliteit en groen is gemeentebreed aandacht besteed. Dit heeft de vorm gekregen van nader onderzoek en overleg (bijvoorbeeld ten aanzien van geluidsoverzicht van de A1 of met betrekking tot de overlast van houtrook), het uitwerken van nadere plannen (verkeer en parkeren) of het met inwoners zoeken naar en realiseren van oplossingen (geluidswal, groen in de wijk etc.).