Toelichting

--

Kwaliteit

De boa's surveilleren dagelijks door de gemeente. In januari en februari heeft de nadruk gelegen op handhaven van verkeersovertredingen, controle Digitaal Opkopers Register, toezicht op ondermijning en tegengaan jeugdoverlast. Vanaf maart is volledige inzet en prioriteit gegeven aan de toezicht op naleving van de Noodverordening COVID-19.