Toelichting

--

Kwaliteit

Het proces om te komen tot de projectopdracht voor de ontwikkeling van de Emmalocaties is in samenwerking met de klankbordgroep burgerparticipatie van de raad ontworpen. Aan de participatie is gedurende het derde en vierde kwartaal van 2020 uitvoering gegeven. We verwachten de projectopdracht begin 2021 op te stellen en omstreeks mei 2021  aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.