Toelichting

--

Kwaliteit

Er is in samenwerking met de politie gemonitord welke trends er speelden op het gebied van woninginbraken . In het geval van woninginbraken is er extra geïnvesteerd om een hotspot in te dammen.  In de krant  en op social media is aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties en het nemen van preventiegedrag. Deze communicatie is ook gericht aan georganiseerde groepen bewoners. Door het inzetten van capaciteit voor de bestrijding van het coronavirus door Gooise gemeenten  is er minder intensief samengewerkt met buurtgemeenten op dit vlak.  In het afgelopen jaar is acht keer een "last onder dwangsom" inzake inbrekerswerktuigen aan een woninginbreker opgelegd of verbeurd. 

In 2020 is het aantal woninginbraken in Gooise Meren is met 6% gestegen.