Toelichting

--

Kwaliteit

Zoals bij de Mid Term Review van het College-uitvoeringsprogramma is aangegeven is besloten met de verdere ontwikkeling hiervan te wachten op de wijziging van de Gemeentewet en de model Inspraak- en Participatieverordening van de VNG.