Toelichting

--

Kwaliteit

Er is in samenwerking met de politie gemonitord welke trends er speelden op het gebied van autokraken. Er waren minder hotspots dan voorheen. Door het inzetten van capaciteit voor de bestrijding van het coronavirus door Gooise gemeenten en een dalende trend van het aantal autokraken is er minder intensief samengewerkt met buurtgemeenten op dit vlak.  In de krant  en op social media is aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties en het nemen van preventiegedrag. Deze communicatie is ook gericht aan georganiseerde groepen inwoners. In het afgelopen jaar is twee keer een "last onder dwangsom" inzake inbrekerswerktuigen aan autokrakers opgelegd. 

In 2020 is het aantal autokraken in Gooise Meren met 48% gedaald.