Toelichting

--

Kwaliteit

Negen procent van het uitkeringsbestand bestaat uit jongeren.  We begeleiden jongeren intensief bij het vinden van werk of scholing om een uitkering te voorkomen of de looptijd te beperken. De jeugdconsulent wordt ingezet om jongeren een startkwalificatie te laten behalen.  Door de coronacrisis hadden jongeren meer moeite met het vinden en behouden van werk. Als reactie hierop heeft het Rijk de wachttijd van vier weken voor het verstrekken van een uitkering (tijdelijk) versoepeld.