Toelichting

--

Kwaliteit

Het nieuwe Onderwijskansenbeleid is in 2020 succesvol geïmplementeerd. Een direct en positief resultaat daarvan is dat er geen wachtlijsten meer zijn voor VVE-kinderen.