Overzicht van baten en lasten

4.2 Overzicht van baten en lasten.

Terug naar navigatie - 4.2 Overzicht van baten en lasten.

In de financiële rekening vindt u de lasten en baten van de programma’s 1 tot en met 8 en de algemene baten en lasten. In de tabel ziet u als saldo het resultaat voor en na de bestemming van de reserves.

 

Overzicht van Baten en Lasten
Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten/ Baten Realisatie 2018 Primitieve Begroting 2019 Begroting inclusief wijzigingen 2019 Realisatie 2019 Verschil (Bedrag) 2019 V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur L 8.549 5.272 4.935 4.483 452 V
B -1.267 -841 -874 -2.761 1.887 V
Saldo van baten en lasten 7.282 4.432 4.060 1.722 2.339 V
2. Veiligheid L 6.629 5.585 8.704 8.502 202 V
B -120 -123 -77 -64 -13 N
Saldo van baten en lasten 6.509 5.462 8.626 8.438 189 V
3. Openbare ruimte en verkeer L 11.685 8.076 8.106 8.435 -329 N
B -5.078 -2.687 -2.902 -3.190 288 V
Saldo van baten en lasten 6.607 5.389 5.204 5.244 -41 N
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme L 12.112 12.778 22.690 22.977 -288 N
B -11.032 -8.074 -8.195 -10.209 2.013 V
Saldo van baten en lasten 1.080 4.704 14.495 12.769 1.726 V
5. Duurzaamheid en Water L 17.300 18.126 18.824 18.149 676 V
B -13.458 -13.831 -14.635 -14.124 -510 N
Saldo van baten en lasten 3.842 4.295 4.190 4.024 165 V
6. Werk en inkomen L 20.603 21.021 20.884 20.910 -26 N
B -15.062 -13.040 -13.040 -13.974 934 V
Saldo van baten en lasten 5.540 7.981 7.843 6.935 908 V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd L 35.124 36.423 37.839 40.471 -2.631 N
B -7.603 -6.503 -6.445 -7.529 1.084 V
Saldo van baten en lasten 27.521 29.920 31.394 32.941 -1.547 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie L 6.652 7.649 6.946 6.798 147 V
B -639 -1.262 -1.431 -1.306 -125 N
Saldo van baten en lasten 6.013 6.387 5.515 5.492 23 V
Algemene dekkingsmiddelen L 742 1.379 750 1.929 -1.179 N
B -83.545 -85.304 -90.302 -90.678 376 V
Saldo van baten en lasten -82.803 -83.925 -89.552 -88.749 -803 N
Overhead L 14.755 16.480 17.454 16.897 557 V
B -2.769 -103 -103 -358 255 V
Saldo van baten en lasten 11.986 16.377 17.351 16.539 812 V
Totaal Lasten L 134.151 132.790 147.132 149.551 -2.419 N
Totaal Baten B -140.574 -131.768 -138.006 -144.195 6.189 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.422 1.022 9.126 5.356 3.770 V
Toevoegingen in reserves L 16.867 2.571 20.926 21.082 -156 N
Onttrekkingen reserves B -11.946 -3.593 -30.052 -28.096 -1.957 N
Gerealiseerd resultaat -1.502 0 0 -1.657 1.657 V

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Programma 9 | Vennootschapsbelasting
(bedragen x € 1.000)

Lasten /

Baten

Primitieve Begroting 2019

Begroting inclusief wijzigingen 2019

Realisatie 2019

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting*

 

L

0

0

-11

B

0

0

0

Totaal

 

0

0

-11

* De realisatie 2019 betreft de vermindering van de voorlopige aanslagen 2016, 2017, 2018 en 2019. Op basis van een fiscaal adviesrapport leidt het resultaat op de ondernemingsactiviteiten bij de exploitatie van grond niet tot betaling van belasting over 2016, 2017, 2018 en 2019.