Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Lopende en afgesloten investeringen

Terug naar navigatie - Lopende en afgesloten investeringen

Toelichting:

In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2020 en verder. Tevens wordt de voortgang van de lopende investeringen nader toegelicht. De kosten van de afgesloten investeringen Bredius (zie regel 43 t/m 47) zijn overgeboekt naar de grondexploitatie Bredius.

 

Nr.

Omschrijving investering

Krediet uitgaven t/m 2019

Krediet inkomsten t/m 2019

Uitgaven t/m 2019

Inkomsten t/m 2019

Vrije ruimte t/m 2019

1

Programma 2

 

 

 

 

 

2

Verbouwing Brandweergarage Muiden

0

 

 

 

0

3

Voorbereidingskrediet verbouw brandweergarage M'den

    300.000

 

      38.472

 

   261.528

4

Programma 3

 

 

 

 

 

5

Zoutoplosser (2018-101)

50.000

     

50.000

6

Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101)

40.000

     

40.000

7

Track en trace systemen (2018-101)

25.000

     

25.000

8

Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)

40.000

     

40.000

9

Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)

45.000

     

45.000

10

Zoutstrooier Naarden (2018-101)

50.000

 

52.880

 

-2.880

11

Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan

   462.547

 

   318.446

 

    144.101

12

Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg

    240.600

 

   109.352

 

    131.248

13

Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190

    150.500

       98.500

     70.608

 

     -18.608

14

Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerweg

    597.982

     524.107

   729.599

    524.107

  -131.617

15

Rotonde Rijksweg-Churchillstraat

    644.230

     505.378

   751.236

    247.556

  -364.828

16

Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16

   204.000

 

     80.920

 

    123.080

17

Wbh. plan Muiderberg 02/16

   344.000

 

     96.782

 

   247.218

18

Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16

      80.000

 

     51.850

 

       28.150

19

Wbh. plan Buitengebied 02/16

    606.000

 

  262.600

 

    343.400

20

Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16

    488.000

 

        1.454

 

    486.546

21

Voorbereidingskrediet School-, Kapel- en Kerkstraat wegen

       29.500

 

         9.282

 

       20.218

22

Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212

    195.700

 

    261.468

 

     -65.768

23

Voorbereidingskrediet Herinrichting Stationsgebied

    500.000

 

   235.613

 

    264.387

24

OV Rijksweg

    100.000

 

      75.976

 

       24.024

25

Emmaschool Lomanplein OV Pj 205

       37.400

 

      50.282

 

    -12.882

26

Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017

       69.000

 

                    

 

      69.000

27

Wandelpad Vesting-Stadzigt

    655.000

     408.000

  494.610

    407.000

    159.390

28

Inrichting buitenterrein gemeentehuis Gooise Meren

    500.000

 

     89.591

 

     410.409

29

Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen

 7.425.000

 6.603.270

 3.090.474

 2.971.500

    702.756

30

Brug Willem Bilderdijkpark

        46.000

 

                      

 

     46.000

Regelnr.

Omschrijving investering

Krediet uitgaven t/m 2019

Krediet inkomsten t/m 2019

Uitgaven t/m 2019

Inkomsten t/m 2019

Vrije ruimte t/m 2019

31

Programma 3

 

 

 

 

 

32

Herbouw brug in de Goog

    130.000

       40.000

   150.737

       40.870

    -19.867

33

Vestingplein

   300.000

 

      34.439

 

    265.561

34

Voorbereidingskrediet verleggen parkeerplaats P2

       50.000

 

     13.002

 

      36.998

35

Voorbereidingskrediet Mariahoeveweg

    200.000

 

     81.704

 

    118.296

36

Voorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg

       75.000

 

        5.829

 

       69.171

37

Voorbereidingskrediet Vlietlaan

    100.000

 

      44.399

 

       55.601

38

Voorbereidingskr. Verder md Vesting Muiden

    250.000

 

    121.375

 

    128.625

39

Voorbereidingskrediet Olmenlaan Pj 206

      40.250

 

          1.890

 

       38.360

40

Voorbereidingskrediet Herenstraat Pj 189

       40.250

 

          1.155

 

      39.095

41

Voorbereidingskrediet Energiestraat Pj 203

        46.000

 

          1.441

 

       44.559

42

Programma 4

 

 

 

 

 

43

Aankoop Bredius

0

 

 

 

0

44

Bredius zandaankoop (PN18)

0

 

 

 

0

45

Bredius inrichting groene buffer (PN18)

0

 

 

 

0

46

Bredius verleggen NUTS (PN18)

0

 

 

 

0

47

Bredius VAT-kosten (PN18)

0

 

 

 

0

48

Gronden Crailo

 8.501.987

 

 8.501.987

 

0

49

Hakkelaarsbrug 3: aankoop

517.700

 517.700

533.759

533.759

0

50

Verbouw JLC/Sherpa

400.000

 

477.969

 

 -77.969

51

Breeduit noodzakelijke verbouw

720.000

360.000

365.523

 

 -5.523

52

Breeduit aanpassing

     420.000

 

    156.095

 

    263.905

53

Breeduit eerste inrichting

225.000

 

176.404

 

48.596

54

Voorbereidingskrediet MFA Keverdijk

500.000

500.000

500.000

500.000

0

55

Techn inst De Lunet 2019

100.000

 


 

100.000

56

 

Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk

0

 

226.951

 

-226.951

57

Programma 5

 

 

 

 

 

58

Riolering Beerensteinerlaan Pj 190

          5.500

 

       57.043

        20.778

    -30.765

59

Urnenvoorziening Oude Begraafplaats

              32.700

 

            8.218

 

       24.482

60

Upgraden beplanting begraafplaatsen GM

              76.000

 

          53.106

 

      22.894

61

Emmaschool Lomanplein riool Pj 205

     523.000

 

     694.087

     111.598

     -59.489

62

Kubota trekker begraafplaats

45.000

 

44.745

 

255

Regelnr.

Omschrijving investering

Krediet uitgaven t/m 2019

Krediet inkomsten t/m 2019

Uitgaven t/m 2019

Inkomsten t/m 2019

Vrije ruimte t/m 2019

63

Programma 5

 

 

 

 

 

64

Aansl. woonb. Muidertrkvrt Mech.

        31.250

 

         8.098

 

   23.152

65

Aansl. woonb. Muidertrkvrt Vrijverv/pers

     543.750

 

    324.491

 

    219.259

66

Rioolaansl. Landgoed Hoogerlust mechanisch

35.000

 

 

 

35.000

67

Rioolaansl. Landgoed Hoogerlust bouwkundig

95.000

 

125.387

 

 -30.387

68

Vervangen bomenlaan Muiderberg

        90.000

 

         3.551

 

       86.449

69

Revitalisering aula begraf. Bussum

336.479

 

 

 

336.479

70

Hekwerk begraf. Muiderberg

       65.000

 

 

 

       65.000

71

Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer

        34.500

 

 

 

       34.500

72

Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst

       57.500

 

 

 

       57.500

73

Afscherming Grondwal De Nieuwe Vaart

437.000

 

440.228

 

-3.228

74

Damwand Grondwal De Nieuwe Vaart

200.000

 

183.122

 

 16.878

75

Vervangingsinvesteringen groen 2015

        82.975

 

       52.823

 

       30.152

76

Verbet. Groeiomst. bomen Bos van Bredius

        33.710

 

 

 

       33.710

77

Vervangingsinvesteringen groen 2017

        82.975

 

 

 

       82.975

78

Beheer schootsvelden fase 2

50.000

50.000

8.874

8.874

0

79

Optimalisatie Naardertrekvaart

       50.000

       50.000

      33.462

      30.065

        -3.397

80

Aanleg passantenhaven

    960.000

     960.000

 1.001.151

    989.404

     -11.746

81

Voorbereidingskr. Nieuwe Vaarverbinding

    100.000

     100.000

      75.562

        72.912

        -2.650

82

Voorbereidingskr. Woonschepen Singelgracht

       50.000

 

                  

 

       50.000

83

Programma 7

 

 

 

 

 

84

Grond IKC Muiden

575.000

 

575.000

 

  - 

85

Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)

 3.223.000

 

 3.234.622

 

     -11.622

86

Verv. perm. bouw 3 lokalen Godelinde

2.675.000

 

2.580.336

 

94.664

87

Integraal Kindcentrum Muiden

 9.330.000

 

    670.351

 

 8.659.649

88

Uitbreiding/vervanging Vituscollege

1.275.000

 

1.284.369

 

  -9.369

89

Voorb.krediet ren. Vondelschool

    286.362

 

    286.362

 

                   0  

90

Voorb.krediet ren. Julianaschool Dalton

     161.418

 

    161.418

 

                   0  

91

Voorb.krediet ren. Instituut Indon

     119.330

 

 

 

    119.330

92

Voorb.krediet ren. Goois Lyceum

     984.659

 

 

 

    984.659

93

Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger

     849.779

 

 

 

     849.779

94

Voorb.krediet nieuwbw Tweemaster

     217.120

 

    217.120

 

                   0  

Regelnr.

Omschrijving investering

Krediet uitgaven t/m 2019

Krediet inkomsten t/m 2019

Uitgaven t/m 2019

Inkomsten t/m 2019

Vrije ruimte t/m 2019

95

Programma 7

 

 

 

 

 

96

Renovatie Bussumse Montessorieschool

 1.100.000

 

    378.653

 

     721.347

97

Tijdelijke huisvesting Amersfoortsestraatweg 12A

    500.000

 

         6.777

 

     493.223

98

Programma 8

 

 

 

 

 

99

Vervanging clubgebouwtje Jeu de Boules Bussum

       25.000

 

                 

 

        25.000

100

Voorbereidingskrediet Sporthal Bredius

    305.000

 

       37.082

 

     267.918

101

Verbouwing Kantine en Terras NVC

       50.000

 

        38.675

           7.090

       18.415

102

Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Naarden

     605.000

 

     580.873

        85.787

     109.913

103

Voorbereidingskrediet Hockeyveld Bredius

    130.000

 

       17.877

 

     112.123

104

Renovatie toren Grote Kerk

     578.735

        90.000

       12.414

          5.938

     482.259

105

Vervanging speeltoestellen 2017

        85.070

 

       68.598

 

        16.472

106

Vervanging speeltoestellen 2018

     190.080

 

                  

 

     190.080

107

Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)

 2.012.000

    330.000

    730.938

       19.506

     970.568

108

Programma 9

 

 

 

 

 

109

Gemeentehuis Muiden 2016

       30.000

 

       68.831

 

      -38.831

110

Vervangingsinvestering (Tractor wijk)

       55.636

 

                    

 

       55.636

111

V-782-VK Opel Movano

42.482

 

42.481

 

1

112

V-938-VS Fiat Doblo L2

35.685

 

35.685

 

  0

113

V-939_VS Fiat Doblo L2

35.685

 

35.685

 

  0

114

V-940-VS Fiat Doblo L2

35.685

 

35.685

 

  0

115

V-158-VL Opel Movano

42.482

 

42.481

 

1

116

V-576-VL Opel Movano

42.482

 

42.485

 

-3

117

Tractor Sportpark

        56.000

 

                  

 

       56.000

118

Multifunctionele machine 

80.000

 

 

 

80.000

119

V-942-VS Fiat Doblo L2

35.685

 

35.685

 

0

120

V-943-VS Fiat Doblo L2

35.186

 

35.685

 

-499

121

V-283-ZF Opel Movano

51.375

 

52.201

 

-826

122

V-048-XX Opel Movano

51.375

 

52.201

 

-826

123

V-112-ZB Opel Movano

51.375

 

52.201

 

-826

124

V-101-XZ Opel Movano

51.375

 

52.201

 

-826

125

V-612-ZF Opel Movano

51.375

 

52.201

 

-826

126

Hardware: Back-end (2017)

75.000

 

87.373

 

 -12.373

Regelnr.

Omschrijving investering

Krediet uitgaven t/m 2019

Krediet inkomsten t/m 2019

Uitgaven t/m 2019

Inkomsten t/m 2019

Vrije ruimte t/m 2019

127

Programma 9

 

 

 

 

 

128

Storage & Backup (PN18)

30.000

 

38.504

 

 -8.504

129

Programma digitalisering 2019 (5 jaar)

692.751

 

713.798

 

-21.047

130

Klantvolgsysteem

       50.000

 

                    

 

        50.000

 

Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnummer

Toelichting

Programma 3

5 t/m 9

Momenteel loopt er een onderzoek om over te gaan van droog naar nat strooien en optimaliseren routes.

16

Voor de onderhoudsprojecten in Muiden en Muiderberg hebben we in de afgelopen periode helderheid gekregen over prioritering en fasering. Binnenkort moet op het principe hiervoor een bestuurlijk besluit volgen. Dit leidt tot diverse nieuwe projecten (en nemen we mee in het investeringsoverzicht voor de Perspectiefnota 2021).

22 en 25

Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie.

33

Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten zal naar verwachting derde kwartaal 2020 gereed zin. Planuitwerking fase 2 (Vestingplein) is afhankelijk uitvoering fase 1 (Oostelijke vesting).

34, 35 en 38

Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 en definitief ontwerp in het vierde kwartaal gereed zijn. Haalbaarheid Nota van Uitgangspunten wordt onderzocht.

Programma 4

52

De plannen zijn in 2019 aangepast en nieuwe plannen zijn in ontwikkeling. Uitvoering 2020 en 2021.

Programma 5

58

Er is te weinig voorbereidingskrediet aangevraagd. Het negatief saldo wordt verrekend bij aanvraag realisatiekrediet.

59

Er vindt nader bouwkundig onderzoek plaats. Afronding is nog niet bekend. De verwachting is dat wij (bestuur) dit jaar een besluit nemen over de restauratie. Als besloten wordt om te gaan restaureren dan vragen wij subsidie aan. Als wij deze toegekend krijgen dan wordt het monument dit jaar of volgend jaar gerestaureerd.

61

Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie.

68

Planning eind 2020, vertraging opgelopen n.a.v. flora en faunascan en aanvullend onderzoek.

70

De planning is om de uitvoering te starten eind augustus. Planning eind 2020 afronden.

71 en 72

De planning is om in 2020 deze aan te besteden.

75

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in verband met vertraging van de projectmatige vervangingen in Muiden/Muiderberg.

76

Het is op dit moment is niet duidelijk of dit project in 2020 zal doorgaan of dat het uitgesteld gaat worden. De afd. BORG is nu alle projecten op een rij aan het zetten om integraal een keuze te kunnen maken welke projecten doorgaan en welke uitgesteld worden.

Programma 7

85

In 2020 worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond. Stand van zaken: Nazorgfase. Een klein stukje onvoorzien als meerwerk.

87 en 89 t/m 96

Deze investeringen zitten nu in de voorbereidingsfase.

97

Dit zijn kosten die gemaakt worden op het krediet voor de totale tijdelijke huisvesting voor alle scholen.

Programma 8

99

De aanbesteding is in 2019 mislukt.

104

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 met spoed opgestart om nog aan te kunnen sluiten aan de reeds gestarte werkzaamheden aan het schip. De voorbereidingen zijn afgerond en eerste opdrachten zijn in 2019 verstrekt. Het project loopt door tot ongeveer november 2020. Dit is geheel in lijn met de planning.

105

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in verband met vertraging van de projectmatige vervangingen in Muiden/Muiderberg.

106

Het budget is deels bedoeld voor de herinrichting van Mariahoeve.

Programma 9

109

Het project heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat tweede helft van 2020 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Dan wordt er geleverd en betaald en kan het project worden afgesloten. Om kraken tegen te gaan is er in de tussentijd antikraak in het gemeentehuis gekomen. Hiervoor moeten kosten gemaakt worden voor ophalen huisvuil en in stand houden van verzekeringen en brandmelding.

110 en 117

Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn.

118

Het aanbestedingstraject loopt nog.

130

De aanschaf van een klantvolgsysteem is onderdeel van het programmaplan Dienstverlening, wat in 2020 wordt uitgerold. De planning is dat deze op zijn vroegst in april 2020 wordt aangeschaft

 

Toelichting investeringen met afwijkingen groter dan € 60.000

Regelnummer

Toelichting

Programma 3

14

Mede omdat het proces om het uitvoeringskrediet aan te vragen langer duurt dan voorzien wordt het voorbereidingskrediet overschreden. Met het aan te vragen uitvoeringskrediet wordt hiermee rekening gehouden.

15

Het verschil wordt met name verklaard door de onteigeningsprocedure en een lagere vergoeding van RWS i.v.m. minder verwijdering en afvoer van teerhoudend asfalt. Financiële afwikkeling volgt in 2020.

22

Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie.

Programma 4

50

Meerkosten door diverse tussentijdse aanpassingen tijdens de verbouwing en een aantal werkzaamheden uit het onderhoudsplan die alsnog zijn uitgevoerd (en aanvankelijk niet waren meegenomen).

56

Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.

 

 

 

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan alle nog niet gevoteerde kredieten uit Programmabegroting 2019, omdat van deze kredieten er in 2019 nog geen separate voorstellen aan de raad zijn voorgelegd. De status van enkele kredieten is toegelicht. Vanaf Programmabegroting 2020 is van de kredieten < € 250.000 aan de raad voorgesteld deze direct bij vaststelling van de begroting te voteren.

Regelnr.

Omschrijving investering

Totaal krediet

Totaal inkomsten

Toelichting

1

Programma 3

2

Verder met de Vesting Muiden/ov. project

        600.000 

 300.000

De visie voor de zuidwesthoek met het Muiderbos en P1 is in 2019 vastgesteld. In deze visie krijgt de brandweer zijn nieuwbouw op de parkeerplaats P1. In 2020 wordt een integraal plan ontwikkeld waarbij het gebouw, P1 en Muiderbos in samenhang worden uitgewerkt. Het plan wordt eind 2020 voorgelegd ter besluitvorming bij stuurgroep Gooi en Vechtstreek en het bestuur van Gooisemeren.  RV Q3-Q4

3

Vervanging OV Naarderwoonbos

        328.900

 

 

4

Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg

         250.700

 

 

5

SAAONE wegen, wegvakken A1/A6 (PN18)

         100.000

 

 

6

Laadplein

          75.000

 

 

7

Programma 4

8

Herstel dak Gebouw 1 (O V wallen)

          66.000

 

 

9

Programma 5

10

Reparaties riolering e.d.

         100.000

 

 

11

Riolering Vlietlaan Pj 193

         690.000

 

 

12

Groot Onderh riolering Muiden/Muiderberg

      2.300.000

 

 

13

Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast

  230.000

 

Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden

14

Afkop particuliere bij proj openb ruimte

         230.000

 

Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden

15

Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen

         46.000

 

Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden

16

Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.

         115.000

 

Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden

17

Vergroenen openbaar gebied en gebouwen

         57.500

 

Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden

18

Vervangen populieren Gooimeer

         340.990

 

 

19

Vervangingsinvesteringen groen 2019

          82.975

 

 

20

Programma 8

21

Sporthal Bredius

3.050.000

 

De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2019 opgestart. Verwachte oplevering eind 2021.

22

Vervangingen Sport 2019

110.000

 

 

23

Herinrichting sportveld Keverdijk

100.000

 

 

24

Groencompensatie SAAone Echobos

65.000

65.000

 

25

Vervanging speeltoestellen 2019

178.025

 

 

26

Opslagruimte Sportpark Zuid

75.000

 

Dit krediet is begin 2020 door de raad gevoteerd.

27

Hockeyveld Bredius

1.170.000

 

Dit krediet is begin 2020 door de raad gevoteerd.