Financiële Recapitulatie

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht

Onderstaand overzicht toont op programmaniveau de lasten en baten. Een negatief getal is een opbrengst. In de desbetreffende programma's worden deze cijfers toegelicht onder Toelichting Financiële Verschillen.  

Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten / Baten Realisatie 2018 Primitieve begroting 2019

Begroting 2019 incl. wijzigingen

Realisatie 2019

1. Inwoners en Bestuur

 

L

8.549 

5.272

4.935

4.483

B

-1.267

-841

-874 -2.761

Saldo baten en lasten

 

7.282

4.432

4.060

1.722

2. Veiligheid

 

L

6.629

5.585

8.704

8.502

B

-120

-123

-77

-64

Saldo baten en lasten

 

6.509

5.462

8.626

8.438

3. Openbare ruimte en verkeer

 

L

11.685

8.076

8.106

8.435

B

-5.078

-2.687

-2.902

-3.190

Saldo baten en lasten

 

6.607

5.389

5.204

5.244

4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

L

12.112

12.778

22.690

22.977

B

-11.032

-8.074

-8.195

-10.209

Saldo baten en lasten

 

1.080

4.704

14.495

12.769

5. Duurzaamheid en Water

 

L

17.300

18.126

18.824

18.149

B

-13.458

-13.831

-14.635

-14.124

Saldo baten en lasten

 

3.842

4.295

4.190

4.024

6. Werk en inkomen

 

L

20.603

21.021

20.884

20.910

B

-15.062

-13.040

-13.040

-13.974

Saldo baten en lasten

 

5.540

7.981

7.843

6.935

7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

 

L

35.124

36.423

37.839

40.471

B

-7.603

-6.503

-6.445

-7.529

Saldo baten en lasten

 

27.521

29.920

31.394

32.941

8. Sport, Cultuur en Recreatie

 

L

6.652

7.649

6.946

6.798

B

-639

-1.262

-1.431

-1.306

Saldo baten en lasten

 

6.013

6.387

5.515

5.492

 

Algemene dekkingsmiddelen

 

L

742

1.379

750

1.929

B

-83.545

-85.304

-90.302

-90.678

Saldo baten en lasten

 

-82.803

-83.925

-89.552

-88.749

Overhead

 

L

14.755

16.480

17.454

16.897

B

-2.769

-103

-103

-358

Saldo baten en lasten

 

11.986

16.377

17.351

16.539

 

 

 

 

 

 

Totaal Lasten

L

135.653

132.790

147.132

149.551

Totaal Baten

B

-140.574

-131.768

-138.006

-144.195

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.921

1.022

9.126

5.356

Toevoegingen in reserves

L

16.867

2.571

20.926

21.082

Onttrekkingen in reserves

B

-11.946

-3.593

-30.052

-28.096

Gerealiseerd Resultaat

-1.502

0

0

-1.657