Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Tijdens het opmaken van de jaarrekening is een pandemie uitgebroken vanwege het coronavirus. Dit heeft ook impact op de gemeente Gooise Meren. Per balansdatum wijzigt de situatie niet, maar wij achten het wel van belang dit te melden voor de oordeelsvorming.

De effecten die in de gemeente worden gezien en de acties die de gemeente neemt zijn in beeld gebracht. Deze zijn echter nog aan verandering onderhevig, mede afhankelijk van de duur van de pandemie en eventueel nog verdergaande landelijke maatregelen die genomen zullen worden. Onzeker is nog hoe de effecten en genomen maatregelen zich financieel vertalen. Hierover wordt in de voortgangsrapportages over 2020 verder gerapporteerd.