Toelichting

--

Kwaliteit

Onderwijs-zorgarrangementen
De uitvoering van de onderwijs-zorgarrangementen verloopt volgens planning. Dit betreft de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Hierbij werken ouders, school en jeugdhulp samen.  Met de voorbereiding om de onderwijs-zorgarrangementen structureel in kunnen inbedden door middel van een nieuwe inkoop, is gestart.
De uitvoering van de Buitenschoolse Opvang (BSO) Dynamo verloopt volgens planning en is geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat we BSO Dynamo voor de komende drie jaren continueren.

"Stevig Ouderschap"
Door Jeugd en Gezin is de methode "Stevig Ouderschap" ingezet (Innovatiefonds). Kwetsbare ouders zijn vanaf de geboorte van de baby intensief ondersteund door een jeugdverpleegkundige aan huis. Het is een zeer succesvolle interventie en duurt 2 jaar. Tijdens coronatijd was de behoefte aan deze extra inzet nog groter. In totaal worden inmiddels 22 gezinnen ondersteund.

Netwerkbijeenkomsten Jeugd
Er zijn verschillende digitale netwerkbijeenkomsten Jeugd georganiseerd. Hieraan doen o.a. mee: stichting  MEE, Jeugd en Gezin, Leerplicht, jeugdconsulenten van onze uitvoeringsdienst.