Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad
 

Je weet nooit wat er in het verschiet ligt. Hoe gedegen prognoses ook zijn, het heden pakt vaak anders uit dan gedacht. Dat is een gegeven voor ieder college dat een begroting opstelt voor één of meerdere jaren. Het jaar 2021 bleek opnieuw een bijzonder jaar waarin vanuit het perspectief van het college de zorg voor de kwetsbare inwoners en de samenleving als geheel centraal stond. Zorg in immateriële, maar ook in materiele zin. Samen met onze inwoners hebben we gedaan wat in ons vermogen ligt om die steun te bieden die nodig was. Het college heeft diverse plannen en projecten noodgedwongen moeten bijstellen. U ziet dat terug in de cijfers van de jaarrekening 2021. Vandaar dat 2021 eindigt met een ruim positief saldo. En met een aantal ambities die het college in 2022 wil verwezenlijken. 

College van burgemeester en wethouders